Կտրում է երկարության գիծը

p0

1. 2019-ին ՝ Արգենտինա:
Կտրված-երկարությամբ, 1500x6 մմ: